Meer info over het evenement

Kom in bibliotheek Couwelaar luisteren naar de lezing door Ria Malisse over de geschiedenis van het zionisme en de stichting van de staat Israël. Noch de aanloopfase (1900- 1948), noch de eenzijdige afkondiging van de onafhankelijkheid van Israël is zonder geweld verlopen. Ooit voorgesteld als de gerechtvaardigde terugkeer van een volk zonder land naar een land zonder volk, heeft vanaf het begin geleid tot een conflict met de Palestijnse bevolking.

Een conflict dat sinds 1948 nooit meer uit het nieuws is geweest en waarbij zinloos en onevenredig geweld een constant kenmerk is gebleven. Een aantal objectieve, historische feiten kunnen je tot een beter begrip van de situatie brengen. Je moet voor deze lezing wel op voorhand inschrijven.

Dit evenement werd afgelast wegens de uitbraak van COVID19.