Expo deurneleeft

Meer info over het evenement

Kula Kalentzi

Al mijn studies en opleidingen sinds 1980 – grafiek, typografie en kunstgeschiedenis, boekbinden en restauratie, sport, pantomime, dans en percussie, hebben mij uiteindelijk naar mijn laatste opleiding ‘Spel&BeeldTherapie’ geleid. Met grote voldoening & verwondering zie ik hoe mijn ervaring en kennis van kunstzinnige en creatieve technieken een groot aandeel vormen tijdens het therapeutische proces. Ik vertrek vanuit het besef dat er verschillende benaderingen nodig en mogelijk zijn, omdat het dagelijkse leven & functioneren complex is en daarom meerdere invalshoeken mogen toegestaan worden – “om een taal te vinden voor het leven”.

De tentoongestelde portretten – potlood, aquarel en oliekrijt – zijn ontstaan tijdens de tweede ‘lock-down’ en baseren zich op snelle voorstudies of foto’s. Tijdens het tekenen ‘veranderden’ de gezichten meermaals van uitdrukking. Het was lang geleden dat ik mezelf zoveel ruimte en tijd gunde om ‘gewoon’ te tekenen om te tekenen.

De tentoongestelde boeken met eigen monotypes/gelatineprints en autobiografische teksten (vertaalt naar het Frans door Bob Joossen), zijn unieke gebonden exemplaren. Bij deze reeks daagde ik als kunstenaar de boekbinder in mezelf uit om voor elk ‘bundel’ een vorm en een structurele oplossing te zoeken.

Kula Kalentzi: Graphics & Books j(us)t originals

  • issuu.com/kulakalentzi
  • www.atelierluka.be
  • www.kulakale.be

contact

Luc Van Malderen

De meeste van de werken van ‘EXPO 40aine’ zijn genomen tijdens de ‘verplichte’ quarantaine in 2020. Ze geven de verschillende en soms conflicterende emoties weer die ik zelf ervoer in deze periode waar spontaneïteit en ‘socialising’ bijna volledig tot nul herleid werden.

Zoals zovele fotografen & creatievelingen was dit de uitgesproken kans om op zoek te gaan naar een uitlaatklep voor al die emoties en gevoelens. Het was opvallend hoe dikwijls ik met mensen die op zoek waren naar schoonheid geconfronteerd werd tijdens deze periode.

Als HSP’er [Hoog Sensitief Persoon] geeft de camera mij de kans om een virtuele muur op te trekken tussen mij en de uitwendige wereld/mensen. Hierdoor kan ik op de eerste plaats mijn overprikkeling van indrukken ordenen en op de tweede plaats mij de rol van observator toekennen en me buiten de werkelijkheid plaatsen. Dit geeft me de mogelijkheid om rust te vinden en mij volledig over te geven aan de emotie en schoonheid van het moment.

Bij beeldbewerkingen beperk ik me zoveel mogelijk tot het basisprogramma ‘Camera Raw’. Dit benadert het meeste wat ik vroeger in de ‘DoKa’ had kunnen doen. Hierbij is vooral de eerlijke weergave van het beeld van groot belang om schoonheid, emotie en troost te kunnen vastleggen.

Luc Van Malderen: Fotografie

  • lucvanmalderen.myportfolio.com
  • www.lucvanmalderen.be
  • www.facebook.com/40aineTheExpo

contact