In het najaar worden twee nieuwe speelterreinen aangelegd in Deurne Noord. In november starten de werkzaamheden aan de Tweegezusterslaan en bijna gelijktijdig volgt een complete make-over van speelterrein ‘t Schijntje.

Districtsschepen voor jeugd, Elke Brydenbach (N-VA) lacht:

Het wordt inderdaad een druk najaar. De speelplek aan de Tweegezusterslaan wordt intens bezocht door (school)kinderen uit de nabije buurt. Het peuter- en kleutergedeelte is compleet uitgeleefd. Dringend tijd dus voor een volledige vernieuwing.

Maar ook aan onze tieners is gedacht met een uitdagende sportzone en graffiti muur voor workshops.

Ook het speelterrein aan ‘t Schijntje gaat op de schop. Schepen Brydenbach:

Speelterrein ’t Schijntje was eigenlijk een samenraapsel van verschillende speeltoestellen. In de buurt wonen veel jonge gezinnen en zijn er relatief weinig speelaanleidingen. Het werd dus hoog tijd om ook hier de nodige investeringen te doen.

Samen met de buurtpartners en scholen, hebben we in kaart gebracht welke noden er zijn. Zo kwamen we tot een uitdagend ontwerp waar jong en oud de komende jaren nog veel plezier gaan aan beleven.