Op donderdag 1 juni zal historica Babette Weyns een lezing geven over Marcel Louette, een van de belangrijkste figuren in het Antwerpse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Vredesmonument in Deurne.

Marcel Louette, bekend onder zijn codenaam “Fidelio”, was medeoprichter van de Witte Brigade. Hij speelde een cruciale rol in de totstandkoming van talloze spionage- en sabotageacties, wat bijdroeg aan de weerstand van Antwerpen tegen de bezetting.

Weyns, die zich al jaren inzet voor het onderzoek naar de complexe sociaal-economische aspecten van verzet, zal tijdens haar lezing ingaan op de rol die Fidelio speelde in de weerstand van Deurne en zijn betekenis voor het Vredesmonument op het Wim Saerensplein, dat ter ere van de 43 gedeporteerde politieagenten is opgericht.

Marcel Louette, ook wel ‘Den onvergetelijke Fidelio’ genoemd, werd geboren in 1907 en stierf in 1978. Hij staat bekend als een van de grondleggers van het verzet in Antwerpen.

De lezing vindt plaats in de raadzaal van het districtshuis van Deurne op het Maurice Dequeeckerplein 1, en begint om 19:30 uur.

Meer info over de geschiedenis & Marcel Louette
Flyer: Kira Van Hemelrijk