deurne leeft cataleya turnhoutsebaan

De stad Antwerpen heeft op vrijdag 24 maart 2023 besloten om de uitbatingsvergunning van Shishabar Cataleya, gelegen op de Turnhoutsebaan, te sluiten voor een periode van minstens vier maanden, tot en met 25 juli 2023. Het stadsbestuur wil hiermee duidelijk maken dat de voorschriften in het politiereglement uitbatingsvergunning en de politiecodex strikt moeten worden nageleefd.

Bij verschillende controles in de shishabar werden meerdere inbreuken vastgesteld op het uitbatingsreglement, de rookwetgeving en de camerawetgeving. Ondanks formele waarschuwingen werden er in 2022 en 2023 opnieuw diverse inbreuken op dezelfde regelgeving geconstateerd. Burgemeester Bart De Wever benadrukt het belang van naleving van de voorschriften:

Het is essentieel dat uitbaters zich aan de regels houden. De veiligheid van de klanten en omwonenden staat voorop.

Veiligheidsproblemen en onregelmatigheden leiden tot gerechtelijke verzegeling

Naast de inbreuken op de rookwetgeving en camerawetgeving, waren er ook problemen met de brandveiligheidsvoorschriften. Bovendien werd er 21.900 euro cash geld aangetroffen in een heuptas achter de toonbank. Het pand werd daarop gerechtelijk verzegeld. Sinds de oprichting van de shishabar vonden er acht bestuurswissels plaats, waarvan de laatste in december 2022. Echter, deze wijzigingen werden niet doorgegeven aan de burgemeester, zoals vereist volgens het uitbatingsreglement.

Burgemeester De Wever betreurt de situatie:

De stelselmatige inbreuken op de gemeentelijke en hogere regelgeving tonen aan dat de uitbater de ernst van de situatie onvoldoende inziet. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.

In februari 2023 gaf de politie bovendien een negatief advies na een uitgevoerd financieel onderzoek.

Voorwaarden voor heropening: veiligheid, verantwoordelijkheid en een goedgekeurd plan van aanpak

Vanwege de omvang, ernst en het weerkerend karakter van de inbreuken heeft het stadsbestuur besloten om de shishabar voor vier maanden te sluiten. Pas na het voldoen aan de brandveiligheidsvoorwaarden, het aanstellen van bestuurders en feitelijke verantwoordelijken die voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden van het uitbatingsreglement, en het overmaken en goedkeuren van een uitgewerkt plan van aanpak inclusief financieel plan door de politie, kan de handelsactiviteit in de inrichting hervat worden.

Bron: Lokale Politie Antwerpen