deurne leeft tjerk sekeris stelplaats ongerust

De Lijn wil haar stelplaats van bussen op Zurenborg afbouwen en een nieuwe stelplaats maken aan de luchthaven van Deurne. Dat zou gebeuren op grondgebied Mortsel.

Maar de ontsluiting van de nieuwe plek zou langs de kant van de Vosstraat gebeuren. En dat verontrust het district Deurne. Het districtsbestuur schreef daarom een collegiale brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) is tevens verantwoordelijk voor mobiliteit. Hij geeft uitleg bij het initiatief:

Wij stellen de bouw van deze stelplaats niet in vraag. Stelplaatsen zoals de bestaande op Zurenborg horen niet thuis in woongebieden. Maar wij hebben wel vragen en bedenkingen bij de keuze van De Lijn om de verkeersafwikkeling te laten lopen over het grondgebied van het district Deurne.

De districtsburgemeester gaat dieper in op het probleem:

Dagelijks zullen zo’n 500 bussen, een getal van De Lijn zelf, door onze woonwijken circuleren met grote ongemakken tot gevolg. Een aanzienlijk aantal van deze bussen zullen strikt genomen ook volkomen overbodig zijn omdat het een zuiver in- en uitrijden van lege bussen betreft evenals bussen die instaan voor het vervoer van het eigen personeel. Deze overdosis bussen zal voor luchtverontreiniging, geluidsoverlast en trillingen zorgen, en zal op sommige plekken leiden tot onveilige en gevaarlijke verkeerssituaties.

Brief aan de stad Antwerpen

In de collegiale brief worden enkele vragen gesteld. Vooreerst wil het districtsbestuur weten waarom Deurne niet is betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. Vervolgens wijst het bestuur op de fietsostrade Antwerpen-Lier die de spoorwegberm naast de luchthaven volgt en de aftakking naar de districtenroute en het conflict dat kan ontstaan tussen bussen en fietsers.

Tenslotte vraagt het districtsbestuur om betrokken worden over de verkeersafwikkeling. Het district vraag dan ook aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Antwerpen om dringend een overleg in te plannen met De Lijn om de herziende plannen te bekijken.