De voorontwerpen voor de Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn zijn afgerond. Deze plannen zijn het resultaat van een intensief co-creatief proces dat de ontwerpteams doorliepen met de omwonenden en de vele betrokkenen.

Deze ontwerpen gaan nu naar de betrokken districten, team intendant, de burgerbewegingen en partners die instaan voor de uitvoering van De Grote Verbinding. Zij bekijken onder andere de technische afstemming tussen de parken en andere projecten in de buurt, en de fasering van de volgende stappen richting uitvoering.

In de zomer van 2020 zijn de ontwerpteams aan de slag gegaan om de gekozen leefbaarheidsprojecten voor de vier noordelijke Ringparken verder uit te werken tot uitvoerbare voorontwerpen. Sinds begin 2021 is ook het ontwerpteam voor Ringpark Zuid aan de slag. Net als in de vorige fases van De Grote Verbinding werkten de ontwerpteams samen met heel wat Antwerpenaren, stakeholders en partners: de Vlaamse overheid, stad, haven, burgerbewegingen, Lantis en het team van intendant Alexander D’Hooghe.

De opdracht was van bij de start: hoe verzoenen we mobiliteit en leefbaarheid? Door iedereen mee aan boord te nemen in de ontwikkeling van de Ringparken zetten we hierin beslissende stappen voor Antwerpen.

Legt schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA) uit.

Ontwerpen klaar voor volgende stap

Alle ontwerpen worden de komende maanden zowel door het team intendant, de betrokken districten en partners als door Lantis, de bouwheer voor de Oosterweelverbinding, grondig nagekeken op hun onderlinge samenhang en aansluiting op de  aangrenzende wijken en projecten in de buurt. Ook de verdere technische afstemming met de onderliggende of aanpalende infrastructuur komt hier aan bod.

De burgerbewegingen en betrokkenen, die gedurende het volledige ontwerpproces hebben meegewerkt aan de plannen, kunnen net zoals bij de vorige fases van het proces hun advies over de voorliggende plannen meegeven aan de beleidsmakers.

Na het bundelen van alle adviezen worden de voorontwerpen voor de noordelijke Ringparken in het voorjaar van 2022 definitief goedgekeurd. Vanuit de adviezen kunnen er bijkomende opdrachten aan de ontwerpteams gegeven worden om bijvoorbeeld een deel verder uit te werken of verder technisch af te stemmen met de lopende infrastructuurwerken of projecten in de buurt. Voor Ringpark Zuid worden de adviezen meegenomen in het uitwerken van het conceptontwerp naar een voorontwerp, dat eveneens in het voorjaar van 2022 zal worden goedgekeurd.

Ringpark Het Schijn

In Ringpark Het Schijn krijgt de Schijnvallei achter de Ten Eekhovelei en Lakborslei een volledige herinrichting, met nieuwe zijtakken voor de rivier, twee eilanden en glooiende oevers. De bestaande toegangen tot het park worden uitgebouwd tot buurtpleinen en een overkapping aan Hof ter Lo verbindt Deurne en Borgerhout voor fietsers en voetgangers. Het Ringfietspad komt tussen de Ring en het Schijn te liggen en maakt met een nieuwe fietsbrug over de Schijnpoortweg de verbinding met het Ringpark Lobroekdok. Aan de andere kant van het park zorgt een fietstunnel onder de Turnhoutsebaan, langs de buitenkant van de Ring, voor de verbinding met het Rivierenhof.

Beelden:  De rivier het Schijn wordt terug opengelegd aan de Schijnpoort. © Ontwerpteam Ringpark Het Schijn – COBE ApS – OMGEVING cvba – De Urbanisten BV