deurne leeft dementievriendelijke gemeente geen dementiemeter in deurne arber halili frank vercammen
25.02.2021

“Hoe komt het dat de dementiemeter voor het district Deurne nog niet is ingevuld en gepubliceerd.” Het was een interpellatie van districtsraadslid Arber Halili (Groen) op de voorbije districtsraad.

Een dementiemeter is een instrument waarmee een lokale overheid een beleid rond dementie kan uitwerken en uitvoeren. De dementiemeter bestaat uit actiepunten die over de verschillende beleidsdomeinen heen gaan. Een eenvoudige checklist biedt snel overzicht op welke gebieden nog geen acties worden ondernomen.

Dementiemeter blijft achterwege

Districtsschepen voor Sociale Zaken Frank Vercammen (sp.a) had in september van vorig jaar op een vraag van Groen hierover geantwoord dat de dementiemeter voor Deurne eerstdaags zou worden ingevuld en gepubliceerd op de website van het district. Maar omdat dit nog niet was gebeurd, vroeg Halili waarom nog niet en wanneer het dan wel zou gebeuren.

Het antwoord van de districtsschepen was verrassend:

Ik heb samengewerkt met het expertisecentrum Dementie en VVGS (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten). Het VVSG zegt echter dat de dementiemeter achterhaald is. Het was teveel een instrument opgesteld door experten terwijl men nu ook mensen met dementie, mantelzorgers en familie wil betrekken.

Er is nu ook een ambtenaar van het district aangesteld die zich met deze materie zal bezig houden.

Raadslid Halili was verwonderd met het antwoord maar wil aannemen dat de visie op de dementiemeter is veranderd. Toch spoort hij het districtsbestuur aan om een beleid op papier te zetten.