Lutgarde Paulissen viert twee decennia van leiderschap en innovatie in vzw Volkstuinen Deurne met haar afscheid.

Sinds de herstructurering van de volkstuinen in Deurne tot een vereniging zonder winstoogmerk in 2004, heeft Paulissen, eerst als penningmeester en later als voorzitster, een cruciale rol gespeeld in het beheer van deze gezellige groene oases verspreid over heel Deurne.

Onder haar toezicht zijn de volkstuinen, die nu 540 percelen omvatten, een bron van vreugde en toewijding geweest voor heel Deurne, ondanks de uitdagingen zoals de verplaatsing van tuintjes door infrastructuurwerken.

De volkstuinen waren meer dan een project voor mij; ze waren een passie, een thuis, en een manier om echt iets bij te dragen aan ons Deurne. Terwijl ik dit hoofdstuk afsluit, koester ik de herinneringen en de groei die we samen hebben ervaren. Mijn grootste wens is dat deze prachtige plekken van samenhorigheid en natuur blijven bloeien, lang nadat ik ben vertrokken.

Besluit Paulissen.