deurne-leeft-stilteplek-sint-fredeganduskerk

Het Sint-Fredegandusbegraafpark, ook wel het Pére-Lachaise van Antwerpen, ligt er vandaag onder een miezerige regen wat verwaarloosd bij. De klimop groeit weelderig over de verschillende graven, een groot aantal graven is ingestort en door gebrek aan sociale controle is er ook wel wat vandalisme en hanggedrag van jongeren.

Daar komt nu verandering in met een beheerplan voor het bescherm gedeelde en een Masterplan voor het onbeschermde gedeelde. Het masterplan vertrekt van vier basis principes: verhoging van de sociale veiligheid, het funerair verleden, structurele verankering en het verhogen van de maatschappelijke meerwaarde.

Verhogen van de Sociale Veiligheid

Vandaag is het kerkhof naar binnen gekeerd waardoor het niet onmiddellijk uitnodigt om te wandelen of te mijmeren. Ook het feit dat het afgesloten is en er weinig interactie is met de buurt betekent dat er weinig bezoekers zijn. Een aantal van die bezoekers bezondigen zich ook aan vandalisme of drug gebruik.

Deurne wil het begraafpark openen door de bestaande weg tussen de Lakborslei en de Frank Craeybeckxlaan herop te waarderen. De ingang aan de Frank Craeybeckxlaan nodigt niet uit om het park te bezoeken en daar wil Deurne iets aan doen.

Het funerair gedeelte

Naast het geklasseerde gedeelte waar elk jaar een aantal graven van gerestaureerd en hersteld worden is er ook een niet geklasseerd gedeelte. Typisch voor het niet geklasseerde gedeelte is de dambord structuur. Langs statische paden staan de graven van de notabelen en daarbinnen liggen de graven van andere Deurnenaars. Ook dat gedeelte bevat een aantal waardevolle grafmonumenten. Die wil Deurne bewaren en restaureren. Graven die nog bezocht worden, gaan we herstellen. Graven zonder historische waarde of die niet meer bezocht worden zullen verplaatst worden, gaan we verplaatsen naar de paden, anderen zullen verdwijnen.

Structurele verankering

Het bestaande kerkhof is in zeer slechte staat … heel wat grafmonumenten staan scheef en dreigen om te vallen. Grafkelders zijn ingevallen en overwoekerd door klimop. Deurne ruimt op en vergroent het begraafpark. De bestaande paden worden opgewaardeerd. De toegangen worden verbeterd.

Maatschappelijke meerwaarde

Deurne wil van het begraafpark een ontmoetingsruimte maken. Het is niet de bedoeling dat het een openbaar park wordt, met speeltuinen, Finse pistes … Het blijft tenslotte een begraafpark, maar een bezinningsplek in het hart van het park, een leesput, een recreatieve zone gekoppeld aan de bibliotheek die literaire en natuur educatieve evenementen mogelijk maakt.

Het nieuw begraafpark Sint-Fredegandus past helemaal in het plaatje dat we voor ogen hebben. Met de realisatie van de overkapping van de Antwerpse ring, de heraanleg van de Lakborslei, een opgewaardeerd doorwaadbaar begraafpark, een gerestaureerde bibliotheek en een nieuw plein op de Frank Craeybeckxlaan.

legt Tjerk Sekeris, districtsburgemeester (N-VA) uit.

De eerste fase gaat dit najaar van start. Tijdens deze fase maakt het district werk van:

  • aanplanten van nieuwe bomen
  • verplaatsen en restaureren van grafmonumenten met hoge erfgoedwaarde
  • verwijderen van onveilige graven
  • inrichten van een picknickzone ter hoogte van de Lakborslei
  • creëren van doorzicht vanaf de Lakborslei in het park
  • vernieuwen van fietsenstallingen
  • verwijderen van overbodige haagstructuren
  • verlagen van haagstructuren waar nodig