De voorzitter van de districtsraad in Deurne, Frank Geudens (Vooruit), ligt onder vuur. Uit cijfers blijkt dat hij de afgelopen twee jaar 3.500 euro aan onkostenvergoedingen heeft geïncasseerd, wat neerkomt op maar liefst 95% van het totaal aantal uitbetaalde onkosten in het district. Deze onthulling leidt tot openlijke kritiek, zelfs binnen de eigen coalitie. Het woord ‘graaien’ is gevallen en er wordt getrokken naar parallellen met nationale schandalen.

Districtsburgemeester over Geudens: “Als een klein kind”

Het was Vlaams Belang Deurne die de opvallende onkosten onder de aandacht bracht. De voorzitter van de partij, Jan Van Wesembeeck, vermoedde onregelmatigheden en besloot de onkostenvergoedingen van alle mandatarissen van de afgelopen twee jaar op te vragen.

Nergens hebben we een besluit of motivering kunnen terugvinden die deze vreemde onkosten kunnen verantwoorden.

stelt Van Wesembeeck. Hij spreekt over een “oude socialistische graaicultuur” en trekt parallellen met de vroegere visacrisis, die begon met soortgelijke ‘banale’ aankopen.

Ter vergelijking, terwijl Geudens met zijn uitgaven varieert van lunches tot een iPhone 13 Mini, diende districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) slechts 25,8 euro aan onkosten in voor twee treintickets in 2022.

Sekeris zelf spaart zijn collega niet:

Hij kent geen schroom. Voor ons als college is het erg vervelend en gênant.

Volgens Sekeris is dit niet alleen een probleem van de afgelopen twee jaar:

Sinds het begin van de legislatuur dient hij allerlei onkosten in. En dan weigeren we nog zowat de helft van wat hij indient.

“Afspraken gemaakt” beweert Geudens

De aantijgingen lijken Frank Geudens niet te raken. Hij spreekt van “misplaatste jaloezie” en beweert dat er afspraken zijn gemaakt over zijn uitgaven.

Ik bereid vergaderingen voor, ben overal aanwezig, volg dossiers op, onderhoud een netwerk. Er zijn afspraken gemaakt met het college dat ik jaarlijks tot 2.000 euro aan onkosten mag indienen. Ik heb niets afgedwongen of gevraagd. Als ze vinden dat dit niet kan, dan neem ik wel ontslag. Geen probleem. Maar het is aan het college om daarover te oordelen.

Sekeris ontkent deze bewering echter stellig.

Er is daar nooit een bedrag op geplakt.

stelt hij.

Toekomstige doorlichting?

Vlaams Belang is van plan verdere stappen te ondernemen. Van Wesembeeck heeft de motivering van Geudens’ onkosten opgevraagd en overweegt een stap naar het Integriteitsbureau. Hij zegt:

Alleen door dit tot op het bot te onderzoeken én keiharde sancties op te leggen, kunnen we de politieke graaicultuur aan banden leggen.

Elk kwartaal helderheid in districtsraad van Deurne

Sekeris is wel min of meer verbaasd dat er nu pas commotie ontstaat, men wist dit al langer:

Ik wil graag benadrukken dat sinds het begin van deze legislatuur, we al elke drie maanden een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven van het district aan alle leden van de districtsraad verstrekken.

Dit systeem, dat we vanaf dag één hebben ingevoerd, stelt elk raadslid in staat om een duidelijk beeld te krijgen van waar en hoe het geld van de belastingbetaler wordt besteed, en zorgt voor continue toezicht en verantwoording. Openheid en integriteit staan voor ons altijd voorop.

Het onkostenschandaal in Deurne brengt ontegenzeggelijk schade toe aan het vertrouwen in de lokale politiek. Met een mix van kleine uitgaven, zoals lunches, tot grotere, zoals de aankoop van een iPhone, vragen inwoners zich af waar hun belastinggeld naartoe gaat.

En terwijl Geudens zijn uitgaven verdedigt, is de algemene consensus er een van ontzetting en teleurstelling. Het is nu wachten op verdere onderzoeken en mogelijke consequenties.

Onkosten raadsleden Deurne (2021-2022)

Onkosten Frank Geudens (Vooruit), voorzitter districtsraad

2021

 • Bloemen (24 euro)
 • Bureaumateriaal (37,45 euro)
 • Postzegels (21,6 euro)
 • Postzegels (25,9 euro)
 • Postzegels (51 euro)
 • Jaarabonnement Zoom, Herstellingskost en Postzegels (324,33 euro)
 • Aankoop iPhone 13 Mini (929 euro)
 • Papier en briefomslagen (26,97 euro)
 • Lunch (103 euro)
 • Lunch (61,7 euro)

Totaal 1.604,95 euro

2022

 • Toners (263,97 euro)
 • Herstelling printer (79 euro)
 • Tankbeurt (90,72 euro)
 • Makro (37,53 euro)
 • Zoom jaarkost (169,28 euro)
 • Tankbeurt (88,87 euro)
 • Postzegels (126 euro)
 • Lunch (64,6 euro)
 • Valentijnsattentie districtsraad (78,8 euro)
 • Lunch (61,1 euro)
 • Diner (150,6 euro)
 • Lunch (10,3 euro)
 • Lunch (48 euro)
 • Lunch (41,3 euro)
 • Lunch (177 euro)
 • Lunch (160,5 euro)
 • Lunch (130 euro)
 • Lunch (187,4 euro)

Totaal 1.964,97 euro

Onkosten Freya Van Alsenoy (N-VA), districtsraadslid

 • 2021: Velo abonnement (49 euro)
 • 2022: Velo abonnement (55 euro)

Onkosten Tjerk Sekeris (N-VA), districtsburgemeester

 • 2022: Vervoersonkosten (8,4 euro) & Onkosten algemeen (17,4 euro)

Onkosten Frank Vercammen (Vooruit), districtsschepen

 • 2022: Vervoersonkosten (15,4 euro)

Onkosten Freddy Lorent (Open Vld), districtsschepen

 • 2022: Onkosten algemeen (19,1 euro)

Onkosten Elke Brydenbach (N-VA), districtsschepen

 • 2022: Vervoersonkosten (8,4 euro)

Bron: Gazet Van Antwerpen – Jan Stassijns