df d  ee acb

Meer info over het evenement

Hip hop en jong geweld is al wat de klok slaat vandaag. Jonge dansgroepen en collectieven brengen een zelfgemaakte choreografie, individuele dansers dagen elkaar uit met dans battles en je kan deelnemen aan moderne dansworkshops. Freestyles, muziek uitwisselen met andere crews, dansers en organisaties leren kennen… Dance Dust is meer dan dans alleen en staat voor ontmoeting, uitwisseling en verbinding. Dance Dust is een dans- en cultuurwerking van JES die volledig uit vrijwilligers bestaat.
Een organisatie van JES Antwerpen