deurne leeft ter rivierenlaan

De brandweerzone Antwerpen heeft op Twitter gereageerd op de geplande bomenkap op de Ter Rivierenlaan. Na advies van de brandweer over de herinrichting, voelt het district zich genoodzaakt om meer dan honderd bomen in de straat te kappen. “We zouden het liefst alle bomen behouden”, reageert de brandweerzone. “Maar wij geven alleen advies over ons vakgebied.”

De bomen in de Ter Rivierenlaan belemmeren een veilige interventie van de brandweer. Daarom moeten ze verwijderd worden tijdens de herinrichting van de straat in 2024. De brandweerzone Antwerpen geeft op Twitter aan dat zij ook liever een andere oplossing hadden gezien, maar dat hun advies is gebaseerd op de wetgeving rond brandveiligheid.

We zouden het liefst alle bomen behouden of verplaatsen. We geven alleen advies over ons vakgebied: ervoor zorgen dat iedereen gered kan worden wanneer dat nodig is. We baseren ons daarbij op het ‘KB Basisnormen’, zoals bij elk bouwdossier. Het is aan de ontwerpers om de verschillende belangen, zoals klimaat, groen, gezondheid en veiligheid, goed met elkaar te combineren en de beste oplossingen te vinden die passen binnen de wettelijke kaders.

zegt de brandweerzone.

Het districtscollege van Deurne wil nog niet in detail treden over de plannen.

De plannen worden op dit moment herzien, na overleg met de brandweer, en zullen op 1 juni aan de buurt worden gepresenteerd.

reageert districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

Iets later op de dag kwam de dienst communicatie van de Brandweerzone nog met meer informatie:

We weten dat dit een complex dossier is. Want ook wij zien liever dat elke boom in ons berschermingsgebied behouden wordt. De voordelen van bomen in een stedelijk gebied hoeven we hier niet extra op te sommen. Maar zoals in elk bouwdossier werd ook bij deze heraanleg ons advies over (brand)veiligheid op het gekozen ontwerp door het district gevraagd.

Dat advies bedenken wij niet “à la minute”, maar is natuurlijk gebaseerd op regelgeving. In dit geval op het KB Basisnormen van de FOD Binnenlandse zaken (pag. 24 – 25). Dat Koninklijk Besluit bepaalt kort gezegd alle regels waar gebouwen, straten, … moeten aan voldoen om veilig te zijn.
Daarin staat dus ook vermeld dat de brandweer de gevel moet kunnen bereiken (met o.a. ladderwagens) van elke woning. Deze regels moeten gevolgd worden bij elke nieuwbouw, vanaf de invoering van dat KB. Bij bestaande woningen of situaties (voor de invoering van het KB)  wordt het advies van de brandweer pas gevraagd bij een heraanleg of renovatie. Dat is niet alleen de wet, maar het is ook letterlijk van levensbelang dat wij efficiënt, veilig en snel mensen kunnen redden bij een brandweerinterventie.

Als er een oplossing mogelijk is om de bereikbaarheid te garanderen zonder dat bomen moeten verdwijnen, dan is dat voor ons zeker ook goed. Het is aan de ontwerpers om de verschillende belangen goed met elkaar te combineren en te komen met de beste oplossingen die passen binnen het wettelijke kader.

Binnenkort (juni) is er een infoavond over deze heraanleg georganiseerd door district Deurne, waar we als brandweer graag toelichten hoe ons advies is opgebouwd.