deurne centrum bin z ondernemers veilig tessa alain benny

In Deurne Centrum wordt een BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, opgestart. Het initiatief is een samenwerking tussen het district, de winkeliersvereniging en de lokale politie van Deurne.

Het BIN-Z heeft als doel het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, het belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen.

aldus districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

Snelle informatie-uitwisseling cruciaal voor succes BIN-Z

Het BIN-Z is gebaseerd op een permanente informatie-uitwisseling tussen handelaars uit het district en de politie, zonder bijkomende kosten voor de handelaars. Volgens de voorzitter van de winkeliersvereniging, Alain Hoeckx, kan het netwerk nu abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk doorgeven aan de meldkamer van de lokale politie:

Op die manier kunnen onze handelaars elkaar erg snel op de hoogte brengen wanneer er bijvoorbeeld met vals geld wordt betaald of wanneer ze te maken krijgen met een wisseltruc.

Elk BIN-Z heeft een coördinator en in Deurne Centrum is dit Tessa Mariën, ondervoorzitter van de winkeliersvereniging en gevestigd in het centrum op de Gallifortlei. Tessa is het vaste aanspreekpunt van de politie voor de opvolging van het BIN-Z en functioneert als spreekbuis tussen politie en de leden van het BIN-Z.

Ondernemers gelegen in het centrum tot aan het Wim Saerensplein kunnen gratis aansluiten via de website van de winkeliersvereniging.

Dankzij de vele netwerkevenementen van zowel de economieraad als de winkeliersvereniging is er een hecht netwerk ontstaan.

aldus Mariën.

Meer weten?

Meer details, het actieterrein of ondernemers die geïnteresseerd zijn in deelname, kunnen alle benodigde gegevens ontdekken op de webpagina van de winkeliersvereniging: https://www.deurnecentrum.be/bin-z/