deurne leeft buurtmobiel verenigingen

De buurtmobiel van Deurne is volgens het districtsbestuur het aanspreekpunt voor de burger op evenementen en op inspraak – en participatiemomenten. Verenigingen, buurtcomités, organisaties konden initieel de buurtmobiel uitlenen voor hun activiteiten: als EHBO post, als secretariaat, ….

Districtsraadslid Alain Hoeckx (N-VA) wilde graag weten hoe vaak de buurtmobiel al was uitgeleend aan verenigingen. En wat de voorwaarden en procedure waren om de buurtmobiel te ontlenen. Hij stelde dan ook een schriftelijke vraag aan het college en kreeg een antwoord van districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).

Wij gebruiken de buurtmobiel als een instrument voor participatie. Vroeger gebeurde participatie in een zaal met beleidsmensen en de administratie vooraan en buurtbewoners in de zaal.

Niet iedereen was mondig genoeg om zijn of haar standpunt bekend te maken en daarom zijn wij overgegaan van deze klassieke vorm naar een actievere vorm van participatie waarbij wij op individuele vragen/opmerkingen van inwoners kunnen antwoorden. De buurtmobiel wordt ook gebruikt op de evenementen van het district.

De burgemeester gaat verder:

Het was eveneens de intentie dat de buurtmobiel kon worden uitgeleend voor evenementen van Deurnese verenigingen. Door de verstrengde regels inzake aansprakelijkheid bij gebruik en transport is daar tijdelijk van af gezien. Maar wij willen, als de kostprijs het toelaat, een aparte verzekering afsluiten om in de toekomst ontleningen mogelijk te maken.

Beeld: Walter Saenen