Gisteren ontving Deurnenaar Johan Van Bosch de titel ‘Eredeken van de Arbeid’. Van Bosch ontving deze titel voor zijn jarenlange en tevens onbaatzuchtige inzet voor de sector van aannemers van landbouwwerken.

De kandidatuur voor de titel Eredeken van de Arbeid aan Johan Van Bosch werd ingediend door de Nationale Centrale Landbouw-Service vzw en unaniem goedgekeurd door alle leden van het Organiserend Comité. Een eredeken van de Arbeid is een onderscheiding op het hoogste niveau op gebied van arbeid. Het wordt erkend door de beroepssector voor het geleverde werk en wanneer iemand beschouwd wordt als ambassadeur van de sector.

Bijzondere inzet moeten we motiveren

Johan Van Bosch ontving deze titel voor zijn jarenlange en onbaatzuchtige inzet voor de sector van aannemers van landbouwwerken.

Toen ik in 2003 algemeen secretaris werd, had de beroepsvereniging 60 leden, nu zijn dat er bijna 800. Daarnaast heb ik  de taak van woordvoerder in het paritair comité 132  consequent opgenomen.

Men beweert dat ik op een simpele manier de verzuchtingen en problemen van de sector kan verwoorden aan derden. Daarbovenop geef ik opleidingen aan loonwerkers en tracht ik de wetgevende taal simpel te verwoorden aan de leden.

Johan Van Bosch verdedigt ook de belangen van de sector in diverse organisaties, zoals VEGAPLAN, EDUplus, Mission Wallonne des Secteurs Verts en PCLT, waar hij lid is van het bestuursorgaan. Hij is ook voorzitter van de sectorcommissie 5: Land- en tuinbouwgebonden activiteiten bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO en algemeen secretaris van andere beroepsverenigingen.