deurne leeft buren eenzaamheid kaartje

Nu het winter is en corona bovendien lelijk huis houdt, bestaat volgens districtsraadslid Arbër Halili (Groen) de kans dat meer mensen zich eenzaam gaan voelen.

Op de laatste bijeenkomst van de districtsraad uitte districtsraadslid Arbër Halili zijn bezorgdheid over de eenzaamheid bij een aantal inwoners van Deurne. Hij vreesde dat door de coronapandemie het aantal mensen dat met eenzaamheid wordt geconfronteerd enkel maar toeneemt, zowel bij ouderen als bij jongeren. Halili:

Wij weten ondertussen dat isolement mensen zwaarmoedig maakt. Het blijft een complexe problematiek, maar wij kunnen als lokaal bestuur een schakel zijn in de aanpak van eenzaamheid. Vooral nu het volop winter is

Het raadslid opteert voor een duurzame aanpak van eenzaamheid maar vroeg aan het districtsbestuur wat er op korte termijn zou kunnen gebeuren.

Burenkaartje tegen eenzaamheid

In zijn antwoord stelde districtsschepen voor sociale zaken Frank Vercammen (Vooruit) een kaartje voor waarmee je zelf kan bijdragen aan een gedragen en zorgzame straat. Het kaartje met als opschrift ‘Buren helpen elkaar’ is bedoeld om aan een buur een helpende hand of een luisterend oor te geven. Het kan in de bus worden gestoken.

Schepen Vercammen:

Met dit kaartje kunnen wij een stapje zetten in de strijd tegen eenzaamheid.

Het kaartje kan online worden verkregen klik hier.