In een gecoördineerde operatie tussen de wijkwerking in Deurne, douane en inspectiediensten werd in een pizzarestaurant in de Van der Delftstraat illegale arbeid aangetroffen. Als gevolg van deze bevindingen werd het restaurant verzegeld op bevel van het arbeidsauditoraat.

De controleurs van de stad, die de taak hebben om toe te zien op de naleving van de lokale en federale wetgeving, ontdekten de inbreuken tijdens een routinecontrole. De exacte aard en omvang van het zwartwerk zijn nog niet bekendgemaakt, maar het incident zal verder worden onderzocht door de relevante instanties.

In een apart maar gelijktijdig incident die avond, werd een vrouw onderschept door de politie die haar wilde ondervragen in verband met een lopend onderzoek. Ze bleek valse attesten te verkopen waarmee mensen een voorlopig rijbewijs konden verkrijgen. Na een confrontatie met het bewijs gaf de vrouw de feiten toe. Het is nog onduidelijk hoeveel personen er precies betrokken waren bij deze zwendel.

Het incident heeft de nadruk gelegd op de voortdurende inspanningen van de lokale autoriteiten om de wetgeving rond arbeid en rijvaardigheid strikt te handhaven. Verdere details van het onderzoek naar beide zaken zullen worden vrijgegeven zodra ze beschikbaar komen.

Bron: Politie Antwerpen