deurne-leeft-vuilniszakken-nachtwinkels

Op 8 november heeft het wijkteam van de Unolaan in Deurne een grootschalige controleactie uitgevoerd bij tien horecazaken. Deze actie, uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), was gericht op het handhaven van diverse regelgevingen binnen de horecasector.

De resultaten van deze controle zijn opmerkelijk: In totaal zijn er 16 tekorten geconstateerd die in strijd zijn met de politiecodex. Deze tekortkomingen hebben geresulteerd in de uitgifte van gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes). Daarnaast zijn er 13 processen-verbaal, zes administratieve aktes, en drie gerechtelijke processen-verbaal opgesteld.

Veelvoorkomende overtredingen in dag- en nachtwinkels

Bij de bezochte dag- en nachtwinkels waren de inbreuken voornamelijk gericht op het niet naleven van voorschriften rond het uithangen van de juiste pictogrammen, het correct bijhouden van het UBO-register, en tekortkomingen op het gebied van brandblussers of camerabewaking. Een opvallende ontdekking was de verkoop van valse vuilniszakken. Twee zaken zijn hiervoor geverbaliseerd.

Inbreuken in restaurants

De gecontroleerde horecazaken vertoonden vergelijkbare inbreuken. In twee restaurants werden zelfs zwartwerkers betrapt, wat leidde tot verdere gerechtelijke stappen.

De politie en andere overheidsdiensten blijven zich inzetten voor een veilige en reglementaire horecaomgeving in Deurne.