deurne leeft kappers controle zwartwerk

Het wijkteam van de Unolaan controleerde kapperszaken in samenwerking met medewerkers van de RSZ.

In 6 van de 10 gecontroleerde zaken werden overtredingen vastgesteld. In 4 gevallen ging het om illegale tewerkstelling, bovenop 4 vaststellingen omtrent foutieve inschrijvingen van medewerkers. 1 persoon wordt ook in onderzoek genomen omwille van vermoedens van schijnzelfstandigheid.