De Hooftvunderlei in Deurne heeft een bijzondere toevoeging gekregen ter bescherming van zijn kleinste inwoners: twee nieuwe boombruggen. Deze bruggen, bestaande uit dikke touwen gespannen tussen de boomkruinen over de rijweg, bieden een veilige oversteek voor eekhoorns en andere boombewoners, waarmee het risico op verkeersslachtoffers onder deze dieren aanzienlijk verkleind wordt.

Groen kruis: Verbinding van groenzones

Het project, geïnitieerd door samenwerkingsverband Groen Kruis, streeft ernaar om afzonderlijke groenzones in het gebied met elkaar te verbinden. Deze boombruggen, geïnspireerd door soortgelijke constructies in tropische gebieden, zijn niet alleen simpel en goedkoop, maar ook uiterst effectief. Ze bieden dieren de kans om nieuwe leefgebieden te ontdekken en veilig drukke autowegen te oversteken. Eerder stelde de raad van Deurne ook al de vraag om boombruggen te onderzoeken, met gevolg nu zo blijkt.

Plaatsing en locatie

De plaatsing van de boombruggen, die op donderdag 18 januari 2024 werden geïnstalleerd, werd verzorgd door een gespecialiseerd boomverzorgersteam. Deze bruggen, gelegen 12 meter boven het wegdek, verbinden de Parkweg en kasteel Sterckshof en zijn een samenwerking tussen district Deurne en het provinciaal domein Rivierenhof.

Belang voor de eekhoorns

De eekhoorns, een vaste waarde van het Rivierenhof, waren vaak slachtoffer van het verkeer. Met deze boombruggen kunnen ze nu veilig de Hooftvunderlei oversteken en het hele domein bereiken. Dit initiatief wordt gezien als een eenvoudige, maar significante stap in het verbeteren van de leefomstandigheden van de dieren in het park.

Monitoring en onderzoek

Een wildcamera is geplaatst bij de boombruggen om het gebruik ervan door eekhoorns en andere dieren te monitoren. Deze gegevens zijn cruciaal om het succes van de boombruggen te beoordelen en te begrijpen op welke tijdstippen de dieren de oversteek maken.

Voor meer informatie over dit project en andere initiatieven van Groen Kruis, bezoek www.provincieantwerpen.be.