Op maandag hebben het wijkteam van Deurne-Zuid en stadsreiniging gezamenlijk actie ondernomen om Dé Herentalsebaan op te ruimen.

Er werden 11 vuilzakken aangetroffen die op een incorrecte dag waren aangeboden. Daarnaast bleek dat afval 5 keer pas na de geplande ophaalronde buiten was gezet. Tevens werden er 7 gevallen van sluikstorten geïdentificeerd.

Alle overtreders zullen een boete ontvangen. Het aangetroffen afval is meteen door de stadsdiensten verwijderd.

Bron: Politie Antwerpen